En un comunicat publicat al seu web, la CGT ha demanat que es paralitzi l’aplicació del producte FASTAC, basat en l’alfacipermetrina, perquè pot afectar “persones amb sensibilitat química múltiple, nens, persones grans, dones embarassades o persones amb afectacions pulmonars”. Segons el sindicat, l’Ajuntament hauria d’haver alertat els veïns afectats perquè tanquessin les finestres durant el procés de fumigació, efectuat a la nit. Segons el comunicat, l’encarregada d’efectuar la fumigació és una empresa externa a Parcs i Jardins.

L’Ajuntament assegura que no s’ha fet cap mesura preventiva de cara als veïns perquè és un producte “aprovat per Sanitat” i que no genera “cap risc per a les persones”. A més, s’ha explicat el procés que s’ha seguit quan s’han rebut trucades referents a l’insecte, de nom científic bacheloninus numenius, o a la fumigació.

Segons el full de seguretat de l’insecticida que distribueix BASF, la companyia que el fabrica, l’exposició freqüent al producte pot provocar sequedat o irritacions a la pell, així com danys pulmonars en cas d’ingesta prolongada i somnolència i vertigen en cas d’inhalació de vapors. Tanmateix, especifica que no hi ha indicis que la substància pugui agreujar molèsties de cap tipus.