JOSEP TABERNERO cap del servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron "El que ens diu aquest estudi és que la biòpsia líquida ens pot donar més informació que la biòpsia del tumor, amb el que és el nombre de mutacions, saber com estan composats aquests tumors i també ens donarà més informació per saber quin és el millor tractament per al malalt."

L’estudi ha estat coodirigit pel Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i els resultats s’han publicat a l’edició en línia de ‘The Lancet Oncology‘.

Aquest nou mètode podria esdevenir una eina indispensable per analitzar el genotip del tumor en temps real i identificar mutacions rellevants que no són detectades amb la biòpsia de teixits i que es produeixen en el transcurs de la malaltia. A l’assaig s’han analitzat l’ADN de 503 pacients amb càncer colorectal metastàtic. Un 55% dels pacients amb aquest tipus de càncer tenen tumors amb mutacions RAS.

Segons el cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Vall d’Hebron i codirector de l’estudi, aquesta nova tècnica aconsegueix “ens pot donar més informació que la biòpsia del tumor, amb el que és el nombre de mutacions, saber com estan composats aquests tumors i també ens donarà més informació per saber quin és el millor tractament per al malalt”.