El menjar ecològic no és només una moda, sinó que creix i es consolida. Aquesta és la conclusió de l'estudi de Mercabarna, i el que perceben des de la cooperativa de fruita ecològica Hortec. Aquest magatzem té clients de la ciutat i l'àrea metropolitana, i l'any passat va distribuir 3.000 tones de fruita i verdura. Els responsables han vist augmentar un 50% les vendes els últims 5 anys, i creuen que seguiran creixent. Hi ha cada cop més oferta i demanda, però encara costa arribar a més mercats i grans superfícies. PABLO VILANOVA, director d'estratègia i màrqueting de Mercabarna "El repte està en l'estructura, el mig de la cadena, des del distribuïdor fins el minorista, aquí està el repte per poder portar aquest producte de qualitat eco que tenim aquí fins a la demanda creixent de consumidors." El producte és de més qualitat, però també acostuma a ser una mica més car. Tot i això, els últims 3 anys a Catalunya s'ha duplicat el consum intern, fins a passar de 40 a 80 milions d'euros de facturació. La fruita i la verdura es venen més que la carn, i els canals comercials són el petit comerç i Internet. Des del sector, però, alerten que la manca de distribuïdors oficials fa que en alguns casos es doni gat per llebre. RICARD MADURELL, Market Aad "Si els professionals del sector no aconsegueixen satisfer la demanda, nosaltres ens ho buscarem per canals alternatius i en aquest moment apareixen alertes perquè el que tu estàs comprant potser no hi ha ningú al darrere vigilant que allò sigui realment ecològic." A banda de multiplicar-se el consum intern, a Catalunya les exportacions entre els anys 2012 i 2013 es va duplicar. La fruita ecològica catalana es consumeix, sobretot, a França i els països escandinaus.

El menjar ecològic no és només una moda, sinó que creix i es consolida. Aquesta és una de les conclusions de l’estudi de Mercabarna, i el que perceben des de la cooperativa de fruita ecològica Hortec. Aquest magatzem té clients de la ciutat i l’àrea metropolitana, i l’any passat va distribuir 3.000 tones de fruita i verdura. Els responsables han vist augmentar un 50% les vendes els últims 5 anys, i creuen que seguiran creixent. Hi ha cada cop més oferta i demanda, però encara costa arribar a més mercats i grans superfícies.

Millorar la distribució als punts de venda habituals

L’estudi posa de relleu que tot i que cada cop es produeix més i millor, en canvi, no hi ha una correcta distribució del producte. És a dir, que als consumidors encara els costa trobar aliments ecològics als seus punts de venda habituals. Ho demostra el creixement del comerç electrònic en aquest sector, que mira de buscar a Internet el que no troba a les botigues. Pel director general de Mercabarna, Josep Tejedo, la intenció de l’estudi també és la de “presentar noves oportunitats de negoci”, tant pel que fa a la distribució com a la transformació dels productes frescos, un altre esglaó de la cadena que tampoc no s’ha desenvolupat com correspondria a la demanda.

Tot i aquest element a millorar, el sector de la producció d’aliments ecològics no para de créixer, especialment a Catalunya. Mentre a la resta de l’estat hi ha certs signes d’estancament , aquí continuem immersos en plena fase expansiva. Catalunya concentra més d’una cinquena part del volum de negoci de tota Espanya (210 milions d’euros el 2013, amb un creixement del 38%). S’ha incrementat la superfície agrària de conreu de productes ecològiques, un 20% entre 2012 i 2013, i el nombre d’operadors ha crescut un 30% el mateix període de temps. A més, el sector mira el futur amb optimisme. Segons l’estudi realitzat per Mercabarna l’evolució i el creixement permeten predir unes bones perspectives a curt i mitjà termini (2015-2020).