La demanda del torn d’ofici en l’àmbit civil ha augmentat en els darrers set anys i ha passat de les 18.742 actuacions el 2008 a les 43.447 el 2014, fet que suposa un increment del 131,8%. Les referents a execucions hipotecàries són les que més han augmentat, però també els canvis de custòdia o de règims de visita, i últimament també les demandes per divorcis i separacions. Miquel Rodríquez Zamora, president de la Comissió de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut del Consell, això ha estat “motivat per la millora de l’economia, que anima a regularitzar la situació de facto que estaven vivint moltes parelles que no podien divorciar-se o separar-se per la crisi econòmica i que els obligava a conviure sota el mateix sostre”.

Els tràmits en l’àmbit social o laboral han crescut un 32,4%, de les 5.000 actuacions el 2008 a les 6.621 el 2014. Per contra, les actuacions penals i d’assistència als detinguts (que representen el 72,5% del total) han disminuït: s’ha passat de les 132.520 actuacions el 2008 a les 117.116 el 2014, un 11,6% menys.

El president del Consell de l’Advocacia Catalana, Abel Pié, també ha anunciat la creació d’un nou torn d’ofici per atendre els abusos a la gent gran, notícia que ja va avançar BTV. És  específic per a persones de més de 65 anys i que es trobin en situació de vulnerabilitat.

Diversos advocats van reivindicar divendres la dignificació el torn d’ofici i ho van fer realitzant consultes gratuïtes. Denuncien que el pressupost que es destinen a aquests torns d’ofici són “indignes”.