A Barcelona hi ha 5.382 persones de nacionalitat ucraïnesa empadronades, segons les dades del 2021. El 57 % d’aquests habitants són dones i el grup d’edat més nombrós és el comprès entre els 40 i els 64 anys. El 22 % dels ucraïnesos a Barcelona viuen al districte de Sant Martí, concentrats majoritàriament en dues seccions censals. També n’hi ha un 15 % que resideixen a Nou Barris.

Uns 200 ucraïnesos en quatre seccions censals

Les dues seccions censals amb més veïns ucraïnesos són adjacents, però pertanyen a barris diferents. Amb una quarantena de ciutadans d’Ucraïna empadronats a cada secció, una pertany a Diagonal Mar i el Front Marítim i, l’altra, al Besòs i el Maresme. En blau més fosc al mapa, també destaquen tres seccions més petites que pugen per la línia del Besòs. En total, aquesta zona suma uns 200 veïns ucraïnesos.

També destaca una petita secció censal al Raval amb 35 persones, així com una altra a la Trinitat Vella, amb 31. Hi ha 136 àrees censals on només hi ha un ciutadà ucraïnès empadronat i en el 16 % de les seccions (170) no n’hi viu cap. En total a Barcelona hi ha 1.068 seccions censals.

Punts de recollida d’ajuda per a Ucraïna

El Besòs i el Maresme, barri amb més ucraïnesos

Amb força diferència de la resta, el Besòs i el Maresme és el barri on viuen més ucraïnesos. En xifres absolutes, n’hi ha 302 empadronats, l’1,4 % del total de ciutadans d’aquest territori, i que alhora representen un 5,6 % del total d’ucraïnesos de Barcelona. A continuació encapçalen les dades absolutes més altes els barri del Raval, amb 157 habitants, la Sagrada Família (142) i la Verneda (140). Per contra, no hi ha cap ucraïnès empadronat a Can Peguera, l’únic barri amb aquesta situació.