inici curs escoles bressol 2023-24

El 8.126 és el número del sorteig de desempat de les escoles bressol municipals el curs 2023-24. El sorteig s’ha fet a partir de les 11.30 h a la seu de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB). Aquesta xifra aleatòria escollida a l’atzar servirà per ordenar les sol·licituds empatades a punts per matricular-s’hi el curs que ve.

Un 7 % més de places que l’any passat

Enguany hi ha una oferta de 4.766 places, entre un 6 i un 7 % més que l’any passat. La xarxa de les 105 escoles bressol municipals estrena el curs vinent quatre centres, dos dels quals són de nova creació i els altres dos, ampliacions i trasllats de centres existents. Així, la capacitat total d’aquesta xarxa també ha augmentat prop de 300 places i se situa en les 8.891 en total per al curs 2023-2024.

Altres dates destacades de les escoles bressol

A banda, hi ha altres dates que cal tenir en compte sobre la preinscripció i la matrícula de les escoles bressol de Barcelona que l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona farà públiques properament.

  • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 6 de juny.
  • Publicació de la llista dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: 14 de juny.
  • Primer dia del període de matrícula: 15 de juny.
  • Últim dia del període de matrícula: 21 de juny.