(ACN) La primera visita amb la llevadora després del part es podrà fer a casa com a primera opció i se sol·licitarà el consentiment informat i per escrit de la dona abans de cada prova per respectar, sempre que sigui possible, la seva voluntat recollida al Pla de part i naixement. Són alguns dels punts més destacats del nou Protocol d’atenció i acompanyament al naixement a Catalunya, que el Departament de Salut ha presentat aquest divendres.

Detecció de la depressió postpart

El protocol també inclou un test en la sisena setmana després del part per valorar l’estat emocional de la mare amb la voluntat de detectar de forma precoç la depressió postpart. Es calcula que un 10 % de les mares podria patir-la. Un altre dels reptes és disminuir les cesàries, que van representar el 28 % dels parts el 2018.

Ara fa dos anys, el Departament de Salut també va posar en marxa un protocol de seguiment de l’embaràs amb proves menys invasives. Un dels canvis destacats que va suposar és que es va implementar una analítica per detectar anomalies cromosòmiques en el fetus, en comptes de fer-ho a través de proves com l’amniocentesi.