Nou Barris disposa de 30 programes o serveis que tenen com a objectiu evitar el fracàs escolar. Un exemple són les estades formatives a empreses per motivar els alumnes a seguir els estudis. Ara el Consorci d'Educació ha recopilat la trentena de programes en el Pla d'actuació prioritària de Nou Barris. IRMA ROGNONI, regidora de Nou Barris "Programes com tot el que sigui reforç escolar, programes diversos a través de l'art o la pintura, música etc. que ens serveixen per treballar, pujar l'autoestima dels infants de Nou Barris. Representa la unitat del treball que estem fent des de tots els sectors… el propi educatiu, dut a terme pels propis mestres i directors, però també totes les institucions i tots els que intervenim en el món de l'educació." El document és el primer pas per crear una xarxa per combatre els principals obstacles per a l'èxit educatiu, com ara la desmotivació o la diversitat a les aules. La idea és continuar la tendència dels darrers anys, en els quals s'ha reduït el fracàs escolar gairebé un 7%. GERARD ARDANUY, regidor d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona "Estem en dades de la Unió Europea, per tant en dades positives d'assoliment d'un 80, 85% de graduats, això vol dir que hi ha un 10, un 12, un 15% de nois que no superen aquesta fase. I en això ens concentrarem." La filosofia del pla és fomentar l'èxit escolar amb un seguiment i coordinació que comenci a l'escola bressol i acabi a la inserció laboral.

Una de les prioritats és reduir l’abandonament escolar de joves d’entre 15 i 18 anys que no arriben a graduar-se de l’ESO (que en el conjunt de Barcelona representen el 12% del total). També es vol reduir l’absentisme escolar i es faran auditories als centres de primària que tenen resultats baixos en català, castellà i matemàtiques. L’objectiu és millorar el nivell educatiu d’un districte que, amb 13.000 escolars, té algunes necessitats especials.