Pugem a una grua especial per podar l'arbrat i ens alcem fins als 16 metres. Avui toca passar la motoserra a les palmeres del passeig de Lluís Companys. Actualment hi ha 160.000 arbres a la ciutat i cada any se'n poden 40.000. La campanya de poda tant de les palmeres com de l'arbrat s'allarga entre l'octubre i el febrer. Abans les palmeres es podaven a l'estiu, però des de 2006 hi ha la plaga del morrut, un escarabat que ha obligat a canviar els criteris d'actuació. "Aquest 2013 vam tenir unes 150 palmeres afectades i és una plaga que ha anat a més. Vam començar amb pocs exemplars, però amb les previsions sembla que anirà a més." Eradicar aquesta plaga és un dels objectius d'enguany. L'equip també combat el tigre del plataner, un insecte que, a més, provoca molèsties als veïns, sobretot de l'Eixample, on hi ha més arbres d'aquesta espècie. Precisament per lluitar contra les plagues, l'Ajuntament s'ha marcat com a prioritat que cap espècie superi el 15% de la població total. "La substitució es farà de manera progressiva. A mesura que vagin morint s'aniran substituint per altres espècies. Es vol evitar la monopoblació perquè si algun dia entra una plaga, no es morin tots els arbres." La salut de l'arbrat és bona perquè resisteixen unes condicions ambientals que no són gens òptimes. Tot i així, els afecta l'estrès de la ciutat. "El pas de vehicles, els cops, les façanes, els fanals..." Deixar marge a l'arbre quan aparquem o evitar gravar-hi inscripcions són algunes aportacions ciutadanes per reduir l'estrès d'aquests éssers vius.

Evitar la monopoblació

El reemplaçament dels plàtans és un projecte a llarg termini ja que es farà de manera progressiva. “A mesura que vagin morint els arbres, s’aniran substituint per altres espècies”, explica Izaskun Martí, cap de l’Àrea de Gestió de l’Arbrat de Barcelona. El projecte ja ha començat amb l’objectiu de mantenir aquesta espècie únicament a les grans avingudes i els espais emblemàtics. La novetat d’enguany és que s’ha xifrat el percentatge a reduir: un 15%. A banda de diversificar el tipus d’arbrat, així s’evita la monopoblació i en cas d’haver-hi una plaga no es morin tots els arbres.

Combatre dues plagues importants

Actualment hi ha 160.000 arbres a la ciutat i cada any se’n poden 40.000. D’aquesta manera, cada quatre anys es completa el cicle de poda. La campanya tant de les palmeres com de l’arbrat s’allarga entre l’octubre i el febrer. Abans les palmeres es podaven a l’estiu però des de 2006 hi ha la plaga del morrut, un escarabat que ha obligat a canviar els criteris d’actuació. “Aquest 2013 hem detectat 150 palmeres afectades però les previsions indiquen que la plaga anirà a més”, alerta Martí. Eradicar aquesta plaga és un dels objectius d’enguany. L’equip també combat el tigre del plàtan, un insecte que, a més, provoca molèsties als veïns, sobretot de l’Eixample, on hi ha més arbres d’aquesta espècie.