AURORA ÁLVAREZ, membre de Nou Barris Cabrejada "Demanem per exemple que hi hagi una atenció integral a les famílies. Que realment hi hagi un cens de pisos buits i que aquests pisos buits vagin a un lloguer social. Una feina de qualitat." JANET SANZ, regidora de Nou Barris "Nosaltres com a Govern ens fem nostra la màxima reivindicació que expressa Nou Barris cabrejada, que es precisament que la situació del districte no és probresa, és injustícia i que el que cal fer és treballar per la justícia social."

L’Ajuntament i les entitats que conformen la plataforma Nou Barris Cabrejada han debatut aquest dissabte l’elaboració del pla integral contra la pobresa del districte. Durant tot el matí, s’han fet quatre tallers per elaborar una diagnosi de les necessitats i els problemes del barri. La voluntat del consistori és incorporar algunes de les propostes que sorgeixin avui al Programa d’Actuació Municipal i de Districte.

La regidora de Nou Barris, Janet Sanz, i la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, han estat les encarregades d’inaugurar la sessió. L’objectiu és diagnosticar els diferents problemes del districte i deliberar propostes, mesures i accions de futur per combatre l’augment de les desigualtats a Nou Barris.

Durant tot el matí s’ha debatut sobre quatre eixos temàtics: atenció social, habitatge i serveis bàsics, ocupació i treball i infància i educació. Aquesta jornada de treball ha de servir com a prèvia a un nou plenari extraordinari sobre la pobresa que l’Ajuntament s’ha compromès a celebrar al llarg del segon trimestre. A més, la voluntat és incorporar les mesures en el Programes d’Actuació Municipal (PAM) i el Programa d’Actuació de Districte (PAD).

Durant l’anterior mandat, més de 100 entitats de Nou Barris van engegar la campanya “Nou barris cabrejada, diu prou!” per denunciar la situació social i econòmica del districte. A finals de 2014 van llançar la campanya “No és Pobresa és Injustícia” i es va fer un document on es presentava una diagnosi de la situació i es formulaven reivindicacions que assenyalaven quines havien de ser les polítiques municipals per fer front a la situació de pobresa en la qual viuen molts veïns del districte.