AURORA ÁLVAREZ, membre de Nou Barris Cabrejada "Demanem per exemple que hi hagi una atenció integral a les famílies. Que realment hi hagi un cens de pisos buits i que aquests pisos buits vagin a un lloguer social. Una feina de qualitat." JANET SANZ, regidora de Nou Barris "Nosaltres com a Govern ens fem nostra la màxima reivindicació que expressa Nou Barris cabrejada, que es precisament que la situació del districte no és probresa, és injustícia i que el que cal fer és treballar per la justícia social."

La regidora de Nou Barris, Janet Sanz, i la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, han estat les encarregades d’inaugurar la sessió. L’objectiu és diagnosticar els diferents problemes del districte i deliberar propostes, mesures i accions de futur per combatre l’augment de les desigualtats a Nou Barris.

Durant tot el matí s’ha debatut sobre quatre eixos temàtics: atenció social, habitatge i serveis bàsics, ocupació i treball i infància i educació. Aquesta jornada de treball ha de servir com a prèvia a un nou plenari extraordinari sobre la pobresa que l’Ajuntament s’ha compromès a celebrar al llarg del segon trimestre. A més, la voluntat és incorporar les mesures en el Programes d’Actuació Municipal (PAM) i el Programa d’Actuació de Districte (PAD).

Durant l’anterior mandat, més de 100 entitats de Nou Barris van engegar la campanya “Nou barris cabrejada, diu prou!” per denunciar la situació social i econòmica del districte. A finals de 2014 van llançar la campanya “No és Pobresa és Injustícia” i es va fer un document on es presentava una diagnosi de la situació i es formulaven reivindicacions que assenyalaven quines havien de ser les polítiques municipals per fer front a la situació de pobresa en la qual viuen molts veïns del districte.