La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha constatat que el nombre de sancions imposades per vulnerar l’ordenança de convivència no ha disminuït els últims anys i que el nombre de sancions que s’han acabat cobrant ha estat mínim. Segons les xifres de l’any 2014, de les 94.919 denúncies tramitades només se’n van cobrar un 1,50 %, en el cas de la venda ambulant, i un 0,27 % per exercir la mendicitat. Per aquest motiu, considera que les multes no estan sent un mecanisme efectiu, i que en canvi, estan criminalitzant alguns col·lectius que infringeixen la norma per desconeixement i davant de situacions de problemàtica social o econòmica.

La síndica demana que s’apliquin criteris més equitatius tenint en compte la capacitat econòmica d’aquestes persones. Maria Assumpció Vilà proposa que la majoria de conductes que es recriminen a l’ordenança poden tenir acollida en altres instruments normatius ja existents. De tota manera, proposa que es creï un codi de bones pràctiques amb vocació pedagògica, que s’apliquin mesures educatives i de treball, o que es prioritzi l’advertiment previ abans de la imposició de sancions. També demana que se suprimeixi el fitxer d’antecedents de les persones que han comès aquestes infraccions.