Cada vegada hi ha menys alumnes que no assoleixen les competècies bàsiques i la mitjana global millora en totes les matèries, de fet totes se situen per sobre del 7 sobre 10. Malgrat això, encara s'han de millorar i molt les competències en anglès, on encara més d'un 15% no assoleix els objectius bàsics. IRENE RIGAU, consellera d'Ensenyament "Comparativament amb l'any passat clar que hem millorat però amb la nova escala hem identificat aquest col·lectius o aquelles matèries que cal potenciar perquè tothom pugui continuar creixent en nivell. I aquest créixer en nivell, que és un esgraó més alt que l'any passat, posa en evidència algunes diferències." S'ha constatat, per exemple, que en les zones educatives més desfavorides han millorat els resultats en castellà, i això la distancia del català, fet que evidencia, segons Rigau, que no només cal mantenir el model d'immersió sinó que cal fer un esforç suplementari. La consellera també s'ha referit a les famílies de l'escola de Gràcia, el Turó del Cargol, que es van negar que els seus fills fessin la prova com a mesura de protesta. De fet, el departament es reunirà amb les famílies dilluns per escoltar les seves demandes i arribar a un acord perquè encara que tard, els seus fills facin les proves d'avaluació.

2.156 centres educatius d’arreu de Catalunya van realitzar les proves de competències bàsiques de sisè de primària el mes de maig. Aquest divendres, la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, n’ha presentat els resultats.

Les notes mitjanes de català, castellà, anglès, francès i matemàtiques superen el 7 sobre 10. La nota més alta és la mitjana en matemàtiques, amb un 7,6. La segueixen el castellà i l’anglès amb un 7,3. Per unes dècimes, queden enrere el francès (7,2) i el català (7,1).

L’objectiu de la conselleria és reduir el percentatge de resultats més baixos en cada matèria i situar-lo sota la franja del 15% de cara a 2018. On hi ha més feina és en les llengües estrangeres. Pel que fa a les notes més altes, ja superen les previsions per a 2018 amb més d’un 23% d’alumnes que tenen un nivell alt de les assignatures avaluades.

Des del Departament d’Ensenyament, han destacat que s’han millorat els resultats tot i haver augmentat l’exigència de les proves. Enguany s’ha avaluat l’expressió escrita en llengua estrangera, s’ha demanat als alumnes que dissenyessin gràfics a matemàtiques i s’ha incorporat la valoració d’informació en la comprensió lectora.