DOMICIANO SANDOVAL, membre de la Marea Pensionista "Cuando las pensiones estén reducidas, como creemos, estén reducidas como tales, ¿cómo se mantendrán esos dos millones y medio de personas que hay hoy en día en España que están viviendo de las pensiones de sus padres o de sus abuelos?"

Amb les reclamacions que s’han presentat davant de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, els pensionistes sol·liciten la revaloració de les pensions d’acord amb l’IPC anual. Però en principi es tracta només d’un tràmit per esgotar la via administrativa. La intenció, si no hi ha resposta de l’INSS o és negativa, és presentar una denúncia d’inconstitucionalitat perquè la reforma del PP “suposa un incompliment evident de l’obligació de garantir pensions suficients”.

Des d’aquest 2014, la forma de revalorar les pensions es basa en un seguit de variables macroeconòmiques. Segons la Marea Pensionista, aquest nou factor farà que en els propers 15 anys, la pèrdua de poder adquisitiu acumulada arribi fins al 28%, segons s’acompleixin en major o menor grau les previsions d’evolució macroeconòmica de l’Estat espanyol. El sindicat CCOO ha calculat que en els propers 9 anys, els pensionistes poden deixar de percebre fins a 84.000 milions d’euros.