ÀNGELS GUITERAS, presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya "No és que ens sentim oblidats, el que sentim és que amb la mateixa contundència que s'està defensant (i que és molt lícit) els drets nacionals, amb la mateixa contundència hauríem tots de defensar els drets socials. Crec que aquí no estem anant a l'hora amb la mateixa força. Penso que els esforços els hem de dedicar en aquests drets socials. En definitiva, és preocupar-se tots, primer els que governen, amb la qualitat de vida de les persones, amb què ens està passant, el benestar social de les famílies i això sempre ha de ser el primer. Amb aquesta nova situació estem parlant, en aquests últims quatre mesos de l'any, d'uns 50 milions d'euros. 50 milions que la Generalitat es finança amb aquests diners i deixa de pagar-los a les entitats socials i, per tant, són les entitats les que han d'anar a buscar els diners a través de fons propis, crèdits, per poder fer front a les despeses, que bàsicament són en personal."

La responsable de la Taula del Tercer Sector ha demanat al govern català que dediqui els esforços en els drets socials. Guiteras ha assegurat que tot i “no sentir-se oblidats”, la Generalitat passa al davant els interessos nacionals que els drets socials: “La qualitat de vida de les persones (…) i el benestar social de les famílies sempre han de ser el primer”.

Guiteras ha denunciat que la Generalitat ha decidit ajornar fins a finals d’any el pagament d’un 25% del que destina a les entitats socials. Segons diu, el deute acumulat arribarà al desembre als 50 milions d’euros i ha denunciat que l’Administració catalana “es finança amb aquests diners”. Guiteras afirma que les entitats han d’anar a buscar els diners a través de fons propis i crèdits per poder pagar les nòmines del personal. També ha reclamat a la conselleria de Benestar Social que es comprometi a fixar una data per abonar-los els deutes pendents.