No obstant això, Lufthansa ha recordat, en la línia del que ja va manifestar en roda de premsa el seu president, que després de la interrupció de la formació a l’escola de pilots, Lubitz “va rebre el certificat mèdic que en confirmava l’aptitud per volar”. La companyia insisteix que “col·labora amb la investigació” i que és per això que “ha presentat documents addicionals a la Fiscalia de Düsseldorf” lligats a qüestions mèdiques i relatius també a l’aprenentatge del copilot, així com també correus electrònics entre Lubitz i l’escola. Entre aquests papers hi ha els que ell va aportar “per a la represa del seu entrenament de vol”, en què s’informava que el 2009 havia tingut “un episodi previ de depressió greu”.

Això s’ha sabut el mateix dia que el Govern espanyol ha instal·lat una oficina d’atenció a les famílies de les víctimes a la seu de la Delegació del Govern (Mallorca, 278). Hi podran resoldre tràmits administratius amb l’ajuda de treballadors socials i experts de l’Agència Tributària.