Ara les parets  de l’Escola Catalònia estan acolorides, però no sempre han estat així. Les han pintades els alumnes en el marc d’un projecte educatiu fet per reforçar el sentiment de pertinença al centre i l’educació artística i creativa dels estudiants. A banda de tots els 450 alumnes de l’escola, també hi han col·laborat  professors i famílies. Els estudiants han comptat, a més, amb l’assessorament d’una artista externa. Ells escollien la temàtica de cada mural i després ella els ha anat guiant en aspectes tècnics i artístics.

Van començar a pintar les parets de l’escola a l’octubre i han finalitzat abans del final del curs. Des del claustre de professors asseguren que ja pensen a fer un altre projecte d’aquestes característiques de cara a l’any vinent. Expliquen que els agrada fer quelcom que els nens i nenes recordin i que els permeti relacionar-se amb alumnes d’altres promocions.