L'Eixample arrossega un dèficit de places d'ensenyament públiques. Segons les dades d'Educació, però, no caldrà augmentar el nombre de grups als instituts del districte. GERARD ARDANUY , regidor de l'Eixample "En el cas de secundària, les previsions són les de reforçar l'oferta pública amb increments de ràtio." Però aquestes xifres no coincideixen amb les que sostenen les AMPA. CARLES, xarxa d'AMPA de centres educatius públics de l'Eixample El regidor va explicar en el plenari del districte que la baixada d'alumnes de primària ara fa tres anys, 1.500 places en dos cursos, repercutirà a la secundària. GERARD ARDANUY, regidor de l'Eixample i d'Educació. "Així com el Germanetes segurament és necessari, tot i que l'any passat no va ser necessari, no va ser-ho, l'Angeleta Ferrer no té cap tipus... No necessitem l'Angeleta Ferrer." La visió que es té des del Fort Pienc és diferent. GISELA BORONAT, AV Fort Pienc "A l'entorn del nostre barri s'han començat a construir dues escoles de primària i no se'ls ha fet assignació de places de secundària." També en reivindiquen la construcció perquè el barri de la Sagrada Família no té cap institut, i aquest hi quedaria molt a prop. GISELA BORONAT , AV Fort Pienc "Angeleta Ferrer és necessari i es podria fer un edifici prou polivalent perquè en cas que potser no hi hagués tanta demanda d'ESO sí que n'hi haurà, potser, de cicles formatius o fins i tot d'ensenyament d'adults." Tampoc no veuen possible que cap centre de primària pugui canviar de tipologia. Expliquen que tot i que la natalitat ha baixat, la crisi fa que moltes famílies optin per les escoles públiques. La Xarxa d'AMPA de centres educatius públics del districte, presentarà un informe la setmana entrant, en què, asseguren, es constata que la demanada creix.

En ple període de preinscripcions, la visió i les previsions de creixement del districte i de les AMPA del districte de l’Eixample no són coincidents. Mentre que el regidor d’Educació, Gerard Ardanuy, assegura que no hi haurà grups extraordinaris a secundària, les AMPA es temen que passarà com el curs passat, que es va haver d’obrir-ne un a l’Institut Jaume Balmes.

Ardanuy no està d’acord amb la necessitat de construir l’Institut Angeleta Ferrer, que està programat des de fa anys, ja que considera que baixarà la demanada de places i, per tant, aquesta obra no seria necessària. Les AMPA i els veïns reivindiquen la construcció del centre educatiu des de fa 16 anys, un centre que donaria servei als barris de la Sagrada Família i del Fort Pienc.