La coalició considera que la caça és una “activitat anacrònica, incompatible amb altres usos de la natura” i no és compartida “per una societat moderna”. En aquest sentit, el portaveu de La veritat de la cacera, Jaume Grau, destaca que a Catalunya “hi ha poc més de 30.000 caçadors”, que representa “el 0,06 % de la població”, mentre que “les àrees de caça són més del 90 % del territori”.

D’altra banda, les entitats que formen part de la campanya afirmen que “el govern de la Generalitat ha afavorit intencionadament el col·lectiu caçador al llarg dels anys, menystenint les organitzacions que tenen com a fi social la defensa i protecció de la natura”.