violència masclista

La policia ha instruït fins a l’octubre del 2017 un total de 10.968 denúncies, un 3,5 % més que el mateix període de l’any passat. En la franja de les víctimes menors d’edat, les xifres constaten un increment de l’11,1 %. Es tracta de joves que han denunciat parelles o exparelles i, també, hi ha el cas de filles de dones que han patit maltractaments.

La majoria de víctimes mortals no havien denunciat

Del total de les vuit persones mortes durant aquest any, només dues havien presentat denúncia i la resta no ho havia fet ni tampoc havia informat de la situació. Durant el 2016 van morir vuit dones i d’aquestes només una havia denunciat la seva situació davant de la policia. De violència contra les dones hi ha diverses tipologies, la més exercida és la psicològica, amb un 42,2 % dels casos, la violència física representa un 40 %, la violència econòmica és d’un 15 % mentre que la violència sexual és d’un 2,7 %.

Grups d’Atenció a la Víctima (GAV)

Els GAV realitzen un seguiment actiu a 9.877 víctimes de violència masclista, de les quals prop de 7.000 tenen una mesura judicial concedida. Des de començaments d’any, un 6,2 % de les dones ateses són menors d’edat. La franja que més atenció ha rebut és dels 21 als 50 anys.

Com comença tot. Violència masclista

Per abordar aquesta qüestió, els mossos realitzen xerrades informatives adreçades als joves d’entre 14 i 20 anys per ensenyar-los a detectar comportaments masclistes en les relacions de parella. Durant el 2017 s’han fet 615 col·loquis i hi han assistit 18.842 persones.