El programa bkUB disposa de diferents mesures de suport als estudiants, com el descompte d’un 30 per cent del preu dels crèdits de màsters oficials, la bonificació de 3,76 euros per crèdit als estudiants d’enginyeria o la possibilitat de fraccionar el preu de la matrícula en set pagaments, a la qual ja s’han acollit 5.000 alumnes. A més, bkUB preveu la possibilitat d’anticipar el pagament de la matrícula als alumnes becats el curs passat o amb acreditació positiva de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) fins a la resolució de la beca.

El programa servirà també per ajudar els estudiants més afectats per l’enduriment de les condicions econòmiques a la universitat, com és el cas d’aquells alumnes de nou accés que no poden accedir a la beca general pels canvis en els requeriments bàsics. A més, es pal·liarà l’increment del preu dels crèdits de les assignatures que es repeteixin per primera vegada i es cobriran els alumnes que no puguin pagar la matrícula per causes sobrevingudes.

El programa, que complementa el sistema públic de beques, ajudarà els estudiants amb dificultats econòmiques una vegada s’hagin resolt la beca general i la beca Equitat. Aquests ajuts, pressupostats en 600.000 euros, entraran en funcionament aquest mateix curs. Una comissió formada per representants de la universitat i alumnes es reunirà en els propers dies per establir les bases de les convocatòries específiques dels ajuts.