Aconseguir alliberar els espais públics del tabac no ha estat una tasca fàcil, segons la Societat Espanyola de Pneumologia, i ara que s'havia aconseguit, s'obre un altre front: la cigarreta electrònica. Un producte que ha proliferat molt els darrers temps i que els experts ja han certificat que té efectes nocius a curt termini. MERITXELL PEIRÓ, Societat Espanyola de Neumologia i Cirurgia Toràcica "Els components que porta el tabac també els porta el líquid de la cigarreta electrònica, subtancies que fins i tot podem causar neumonitis o altres malalties." La prova que aquest producte s'ha estès és que cada vegada hi ha més establiments que el comercialitzen i que als hospitals, per exemple, ja hi ha pacients que el consumeixen. Molts ho fan per substituir el tabac, pensant que no és nociu, fet que el personal mèdic s'encarrega de desmentir-los ràpidament. Un altre perfil de consumidor són persones, bàsicament joves, que no fumen però que el consumeixen perquè està de moda. MERITXELL PEIRÓ, Societat Espanyola de Neumologia i Cirurgia Toràcica "Ja no es diu fumar, sino vapear, posen altres components atractius per la gent més jove o que encara no s'ha iniciat en l'hàbit tabàquic per nosaltres això són deu passes enrere del què haviem guanyat fins ara." De moment, no se'n coneixen els efectes a llarg termini ni tampoc els efectes que pugui tenir per als fumadors passius si bé ja hi ha països, com Canadà o Austràlia, que l'han prohibit en espais públics. Aquí la Xarxa Catalana d'Hospitals preveu prohibir-los dintre de tots els recintes.

A Espanya no existeix cap tipus de regulació sobre la venda de cigarrets electrònics, però la falta d’evidències científiques que demostrin que són segurs ha portat la SEPAR a advertir que poden tenir efectes similars als dels cigarrets convencionals, perquè contenen substàncies idèntiques. D’aquesta manera, asseguren que, a llarg termini, tenen un alt potencial cancerigen, a més, expliquen que podria perjudicar també als qui inhalen el seu vapor pasivament.

La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) ha realitzat un estudi que avalua els efectes respiratoris que desencadena l’ús de cigarrets electrònics i quins efectes produeixen a la funció pulmonar. Durant 10 minuts es va analitzar pacients no fumadors, fumadors sans i d’altres amb patologies d’obstrucció crònica a les vies respiratòries.

Els resultats van determinar que un usuari de cigarreta electrònica pot inhalar de mitjana entre 120 i 150 vegades al dia, acció que requereix una forta aspiració. El doctor Segismundo Solano, pneumòleg i coordinador de l’Àrea de Tabaquisme de la SEPAR, ha assegurat que els resultats evidencien que els cigarrets electrònics augmenten de forma immediata la resistència de les vies respiratòries, que veuen reduïda la capacitat de fer-hi passar l’aire. “Els efectes més importants a curt termini”, adverteix Solano, “recauen en el grup de persones no fumadores i fumadores sanes.”

Segons linfermera Meritxell Peiró, coordinadora de l’àrea d’infermeria de la SEPAR, “molts consumidors utilitzen per substituir el tabac, pensant que no és nociu, fet que el personal mèdic s’encarrega de desmentir-los ràpidament. Un altre perfil de consumidor són persones, bàsicament joves, que no fumen però que el consumeixen perquè està de moda“.

Recentment, la revista ‘American Jornal of Preventive Medecine‘ va publicar un altre estudi sobre les cigarretes electròniques, realitzat al Regne Unit, al Canadà, Austràlia i als Estats Units. Segons s’hi apuntava, els joves, amb rendes més altes, són el sector de la societat que més consumeix aquest tipus de cigarretes. Un 80% dels que en són usuaris el considera, de fet, menys perjudicial que els cigarrets corrents.