La reestructuració de la Universitat de Barcelona (UB) comportarà la reducció de facultats i departaments, abans que acabi el 2014. Així ho ha confirmat Dídac Ramírez, rector de la Universitat de Barcelona, en declaracions a la Xarxa de Comunicació Local.

Els canvis, ha explicat Ramírez, començaran a desenvolupar-se després del claustre extraordinari que es farà a final d’aquest mes i en què es votaran els nous estatuts de la UB.  “L’endemà mateix”, afirma, “s’abordarà la tasca de reestructuració” i aclareix que “no hi ha ningú que digui que més de 100 departaments, com hi ha a la UB, sigui raonable”.

També assenyala que “no crec que hi hagi massa universitats, però sí duplicitat de titulacions” i apunta a la cooperació entre universitats per tal de no eliminar carreres.