La síndica va tramitar al llarg del mes de maig sis queixes de ciutadans a qui la Guàrdia Urbana va impedir jugar a voleibol de platja perquè molestaven altres usuaris de les platges de Barcelona. La defensora ha conclòs que s’han de poder compatibilitzar tots els usos de l’espai sense causar molèsties a tercers i perquè això sigui possible recomana a l’Ajuntament la instal·lació de zones específiques per a la pràctica d’activitats esportives o establir horaris.

Vilà recorda que l’actuació de la Guàrdia Urbana va ser correcta perquè es va avisar els joves que aixecaven pols sense sancionar-los. La normativa, concretament l’article 31 de l’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic, no permet la pràctica de jocs que pertorbin la tranquil·litat dels altres usuaris. L’ordenança també diu que només en cas que l’activitat persisteixi, i després de l’avís de la Guàrdia Urbana, es podria sancionar. La multa podria arribar a ser de fins a 750 euros. Vilà diu que, en aquest supòsit, la sanció seria desproporcionada.