Vilà creu que el consistori ha d’augmentar el llindar d’exigència i recuperar les voreres com a lloc d’ús preferent i quotidià dels vianants. Dues de les infraccions més comunes, denuncia, són la manca de senyalització del perímetre d’ocupació de les terrasses sobre la vorera i el fet, diu, que no s’hi garanteix el pas. Les 500 inspeccions fetes pel govern municipal són, doncs, insuficients per la síndica per garantir la lliure circulació de vianants.
La síndica assegura també que la continuïtat d’usos abusius per part de determinats establiments fa pensar que les actuacions fetes per la Guàrdia Urbana no són eficaces.

Aquestes són algunes de les principals conclusions d’una intervenció d’ofici oberta per la defensora per conèixer quines actuacions porta a terme el consistori vista la constatació, a partir de diferents queixes, de l’increment de l’ocupació de la via pública per part d’alguns negocis sense respectar la normativa vigent, un fet que dificulta força la lliure circulació de vianants.