Alguns dels edificis barcelonins on s'han detectat casos són la seu central de La Caixa, l'edifici de Gas Natural, la Facultat de Filosofia i Geografia de la UB i, dels casos més recents precisament, la Biblioteca Esquerra de l'Eixample-Agustí Centelles. Des del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya admeten que es troben a les beceroles del problema. TONI SOLANES, president de l'Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat "Tot i complir la normativa, el problema pot sorgir. Estem en una situació d'indefensa normativa. El Código Técnino no en parla. Sí que hi ha un protocol d'actuació de la Generalitat per quan ja s'ha produït el problema: fer preses de terra, regular la humitat, descarregar l'ambient, etc." L'Organització Mundial de la Salut ha publicat un informe en què calcula que fins al 30% dels edificis d'oficines de tot el món tenen risc de generar casos de lipoatròfia. Per evitar-los, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya aposta per la utilització de materials naturals i l'arquitectura tradicional. La tecnologia i els materials nous, diuen, s'han d'utilitzar amb prudència. "Quan vas a una masia, et trobes bé. Hi ha determinats materials que emeten radiacions, vibracions o freqüències d'acord amb el nostre cos orgànic. (...) Fins ara hem estudiat molt els components químics i molt poc els components elèctrics." A meitat de juny Barcelona acollirà l'onzè congrés d'arquitectura i salut, en què es miraran de trobar solucions al problema.