Catalunya obre 8 festius i diumenges l'any, Madrid gairebé el triple, concretament 22. Però segons la Confederació de Comerç de Catalunya els horaris més lliures a Madrid no s'han traduït en més facturació, ni han generat més ocupació ni han aconseguit frenar el tancament de botigues. La crisi ha provocat una caiguda de les vendes des de 2008, però Madrid és, amb diferència, la comunitat autònoma amb pitjors resultats. El volum de negoci en dos anys ha caigut més del 17%, gairebé el triple que a Catalunya i molt per sobre de la mitjana d'Espanya. Els botiguers també comparen el tancament de locals comercials, i tot i que la caiguda és general, i a Catalunya s'han perdut el 3% d'establiments, a Madrid la xifra augmenta fins a prop del 8%, per sobre fins i tot de la mitjana espanyola. Amb aquestes dades a la mà, la Confederació de Comerç vol defensar el model català i es posiciona en contra de l'obertura de més festius. MIQUEL ÀNGEL FRAILE, secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya "Serem molt bel·ligerants a l'hora d'explicar la realitat i la situació dels horaris comercials i desmitificar amb dades oficials, i estadístiques oficials, que no són interpretables, de que realment la llibertat d'horaris comercials o obrir més festius o més diumenges, no generarà ni més qualitat, ni millor oferta comercial, ni més ocupació." Un altre argument que defensen en contra de l'ampliació dels horaris comercials és que també desplaçaria les vendes a altres dies de la setmana, amb la qual cosa augmentarien els costos laborals i d'infraestructura.

L’informe adverteix que la liberalització dels horaris comercials suposaria un augment dels costos laborals i d’estructura dels comerços que no es  veurien compensats per un augment de la facturació. Des de la Confederació de Comerç també alerten que aquesta liberalització  es traduiria en “un desplaçament de les vendes cap als grans centres comercials” que sí que podrien suportar els costos d’una ampliació de l’horari comercial. “Això comportaria el tancament de les petites empreses, cosa que donaria com a resultat més pèrdues de llocs de treball i pèrdues en l’oferiment de serveis”.

Vendes i ocupació

Pel que fa a les vendes al comerç al detall, durant el 2011 van disminuir un 6,2% respecte a l’any anterior. I això s’ha traduït en una pèrdua d’ocupació: s’han perdut 32.500 llocs de treball entre el primer trimestre de 2008 i el quart trimestre de 2011.