En aquesta plaça situada al davant del CAP Besòs s'hi han d'instal·lar els mòduls prefabricats que han d'acollir una part dels serveis del centre mentre se'n facin les obres d'ampliació. Els barracons ja s'haurien d'haver posat abans de Nadal, però encara no han començat les tasques. Segons l'Institut Català de la Salut, els treballs s'iniciaran a principis de maig El personal del centre explica que els mòduls es fan cada vegada més necessaris i posen com a exemple que per poder atendre tots els usuaris han hagut de traslladar el servei de ginecologia a un altre CAP del districte. JORDI FERNÁNDEZ, metge del CAP Besòs "Són a Ramon Turró perquè els pacients que es visitaven al CAP Paraguai, que és l'antic CAP que hi havia abans que s'obrís aquest, ara es visiten aquí. Aleshores no teníem més consultes i una solució que vam trobar va ser que el ginecòleg i la llevadora anessin allà." Per l'Associació de Veïns del Besòs, l'augment del volum de pacients està fent que se'n ressenti la qualitat del servei. FÉLIX RODRÍGUEZ, president AV del Besòs "Hi ha cues i hi ha un servei que pots demanar la cita prèvia, però sí que es noten aquestes cues i aquesta limitació del temps que, malauradament, tenen els metges per a cada usuari, per a cada pacient." La solució implica ampliar el centre. L' equip de govern anterior tenia projectat connectar el CAP amb l'edifici que hi ha al costat, el de l'antic cinema Pere IV. El nou consistori, però, ha proposat una nova via. EDUARD FREIXEDES, regidor de Sant Martí "La idea és ampliar el CAP a l'edifici on és ara. És a dir, nosaltres estem treballant amb la gent del Gregal, que són els que n'ocupen la planta baixa, evidentment degudament reallotjats, abandonar la planta baixa aquesta que tenen." L'Ajuntament els ha fet una proposta per fer un intercanvi de locals. La cooperativa Gregal té signat un contracte d'usdefruit de l'espai des de 2001 amb una durada de 50 anys. LUIS GIL, president de la cooperativa Gregal "Nos ha hecho una oferta el Ayuntamiento y sólo queremos saber de qué local se trata. Y queremos las mismas condiciones que aquí. Nada más." Fins que no es desencalli la negociació amb la cooperativa no es podran començar les obres d'ampliació del CAP Besòs.