L’enquesta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya revela que la taxa d’atur entre els graduats se situa en un 11%, per sota del 34% que es registra entre les persones amb estudis primaris o el 26% que afecta la població amb estudis de secundària. Els qui han presentat la tesi doctoral registren la taxa d’inserció laboral més alta, el 93% dels doctors treballen tres anys després d’haver acabat la investigació.

Els resultats revelen que amb estudis universitaris es duplica la possibilitat de trobar feina i que s’aconsegueix més ràpid. El 77% dels graduats treballaven tres mesos després de deixar les aules. Vuit de cada 10 titulats tenen una feina que correspon amb el seu nivell acadèmic. A més, les dades demostren que graduats i doctors tenen una major retribució econòmica.

Segons l’estudi, el 96% dels graduats treballen a l’estat espanyol. El 39% assegura que ha fet alguna estada a l’estranger.