Imatges com aquestes, d'agents de la Guàrdia Urbana patrullant al metro, han servit, segons l'Ajuntament, per aconseguir reduir la xifra de persones que han estat víctimes d'un delicte. L'índex de victimització de 2013 se situa en el 20,8%, més de quatre punts per sota que l'any anterior. Això vol dir que els delictes han afectat un de cada cinc barcelonins. És la xifra més baixa des del 2008. JOAQUIM FORN, tinent d'alcalde de Seguretat i Mobilitat "L'índex 0 no existrà mai, és evident, en això també hi estem d'acord. Jo crec que nosaltres, tot el que estigui per sota del 20 comencen a ser, comparativament amb altres països, índexs més raonables." Segons el consistori, la millora dels resultats també es deu a la implantació d'altres grups especialitzats com els que combaten els furts a les zones turístiques o els operatius dedicats a vigilar les platges. [POSTPO] Per districtes, Ciutat Vella continua sent el que concentra més delictes, però hi han baixat en prop d'un set per cent. Una xifra similar a la d'Horta-Guinardó, l'Eixample i Sant Martí, tots amb una reducció superior al 6%. Al voltant del 5 trobem Gràcia i Sants-Montjuïc. La reducció ha estat menor a Nou Barris, les Corts i Sarrià - SantGervasi, on se situa al voltant del 2%. L'únic districte on el nombre de delictes ha augmentat és Sant Andreu, on han pujat un 1,4%, una dada que, segons l'Ajuntament, caldrà estudiar. JOAN DELORT, gerent de Prevenció, Seguretat i Mobilitat "A tots els districtes on des de principis de mandat vam procurar posar-hi molt focus perquè són els que representaven el gruix de les incidències delictives a la ciutat, s'hi ha obtingut una davallada, jo diria, molt espectacular." Els delictes més comesos són els que estan relacionats amb la seguretat personal, com els robatoris i les estrebades, els atracaments o les amenaces i agressions. En general, però, segons l'enquesta, la percepció dels ciutadans és que la seguretat està millorant a la ciutat. Li posen una nota gobal de 6 sobre 10, una xifra tres dècimes més alta que la de l'any passat.

L’enquesta de victimització, presentada aquest dimarts pel primer tinent d’alcalde de Seguretat i Mobilitat, Joaquim Forn, es realitza entre els mesos de febrer i abril sobre una mostra de 4.000 persones. La d’enguany reflecteix una davallada notable en la percepció dels ciutadans d’haver estat víctima d’un delicte, que se situa en el 20,8%. Destaca la baixada de l’índex de victimització no consumada —intents sense èxit de cometre un delicte—, fet que des de l’Ajuntament es relaciona directament amb les accions de dissuasió efectuades per la Guàrdia Urbana així com “la bona col·laboració” d’aquest cos policial amb els Mossos d’Esquadra. El primer tinent d’alcalde, Joaquim Forn, s’ha referit, en concret, a actuacions específiques com el dispositiu Xarxa, els grups de platges o els Grups de Delinqüència Urbana. De fet, el percentatge d’enquestats que va denunciar els fets delictius dels quals es va sentir víctima va augmentar fins al 46,4%, 10,8 punts més que el 2012.

Pel que fa als districtes, els veïns de Ciutat Vella (-6,8%), Horta-Guinardó (-6,7%) i l’Eixample (-6,5%) lideren la llista dels que han rebaixat més la percepció de victimització. De fet, només els veïns de Sant Andreu afirmen haver-se sentit víctimes d’un delicte en més ocasions que el 2012, amb un 1,4% més.

La percepció de seguretat ha millorat lleugerament, i s’ha situat en un 6,4 quan es parla del barri de residència dels enquestats i un 6 en el cas de Barcelona ciutat. La tendència es repeteix també en el cas de la percepció del civisme, que se situa en un 6,2 als barris i un 5,9 a la ciutat. Segons el gerent de Seguretat de l’Ajuntament, Joan Delort, és habitual que els ciutadans tinguin una imatge més bona del seu àmbit geogràfic més proper, fet que explica que les percepcions siguin, normalment, més bones al barri que a la ciutat.