Els mapes de previsió de pols ens indiquen quantitats de pols altíssimes, que superaran els 9000 mg/m² la nit de dimecres a dijous. Això és l’equivalent a uns nou grams de pols per cada metre quadrat o, extrapolat als prop de 100 km² de superfície que té el terme municipal de Barcelona, prop de 920 tones de pols.

No cal dir, doncs, que amb la previsió de pluja, que podria arribar la propera nit, la presència de pluja en forma de fang està més que garantida.