Dels 7049 inscrits, un 76,7% són homes i el 23,3% són dones. Tot i que la proporció entre sol·licituds i places és alta, no supera les xifres de l’any passat. La convocatòria de places de 2013 va ser la més multitudinària, amb 8.086 aspirants per a 113 vacants. També va ser un procés polèmic, ja que es van denunciar irregularitats durant l’examen. La prova es va haver de repetir amb més vigilància.