En aquesta parada de roba no circulen diners. Qui en necessita, simplement tria entre les donacions d'altres veïns. Des de fa quatre mesos, el casal de barri La Cosa Nostra dinamitza aquest armari solidari per ajudar les economies familiars. JOSÉ BONIL, Armari Solidari de Can Peguera "Recogemos ropa de la gent que nos trae ropa, la organizamos, y el último jueves de cada mes hacemos el armari solidari, que vienen las personas más necesitadas a recoger prendas o cualaquier cosa." Darrere la iniciativa hi ha tota una feina gestionada des del club social del centre de dia Doctor Pi i Molist. Els alumnes de costura s'encarreguen de reciclar o recosir la roba. MERITXELL DOMÈNEC, Armari Solidari de Can Peguera "Avui hem recollit… potser sis o vuit bosses de gent plenes. Ells la trien, escullen què es pot donar, què no es pot donar… Si fa falta posar una rentadora, es posa una rentadora i amb la roba que no podem donar perquè està malament, el que fem és transformar-la en una altra peça de roba." MARIA ISABEL PÉREZ, Armari Solidari de Can Peguera "Entonces clasificamos la ropa, la vamos poniendo por tallas, por para señoras, para señores, para gente joven." Tothom qui vulgui col·laborar amb el projecte, pot donar la roba els dijous al casal de barri La Cosa Nostra.