El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha demanat als centres sanitaris que incrementin l’activitat que no està relacionada amb la covid-19, per poder recuperar tota aquella que no s’ha pogut fer en el darrer any i mig. De fet, està aplicant una política d’incentius econòmics. “Demanem als professionals que treballin més si cal perquè hem de fer aquesta recuperació”, ha afirmat la directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, en una entrevista a l’ACN. I ha afegit: “Si un centre fa més activitat de la prevista és que hi ha posat més recursos. Per tant, aquesta política d’incentius ve a dir que qui faci, que no pateixi perquè tindrà el reconeixement d’allò que ha fet“.

L’objectiu: recuperar la presencialitat

Craywinckel ha explicat també que han traslladat als CAP la necessitat de recuperar la presencialitat i l’accessibilitat, i reconeix que el seguiment dels pacients crònics ha perdut qualitat durant la pandèmia. S’han diagnosticat un 30 % menys de malalties durant la pandèmia. Tot plegat, per una caiguda dràstica de la presencialitat. Alguns dels objectius del Servei Català de la Salut són, doncs, escurçar els temps d’espera de les visites a l’especialista o de resolució de proves diagnòstiques i cirurgies. “La primària ha de tornar a obrir portes, no només en el sentit de la presencialitat, sinó també d’accés fàcil, per detectar com més aviat millor patologies, des de la proximitat que la caracteritza”.

La directora de l’ens públic reconeix que els estàndards de qualitat assistencial han baixat. Són índexs que marquen, per exemple, quantes vegades es mira el fons d’ull a una persona diabètica o quantes revisions es fan a un pacient amb el colesterol alt o amb insuficiència cardíaca.