El funcionament de l’acord entre l’ICAB i l’ICO començarà amb la feina dels professionals de l’ICO, que atendran les necessitats dels pacients o els seus familiars directes i podran remetre la sol·licitud de consulta a l’ICAB, sempre que els pacients siguin susceptibles de ser beneficiaris del reconeixement a justícia gratuïta. Un cop estigui enviada la sol·licitud de consulta a l’ICAB, aquest designarà un advocat o advocada “pro bono”.

El servei inclou l’assessorament i gestió de qualsevol matèria de dret civil o laboral, derivat de la malaltia, com poden ser successions, baixes laborals, permisos o excedències. En els casos en què sigui necessari interposar o intervenir en un procediment judicial, les sol·licituds s’hauran de tramitar d’acord amb la Llei 1/1996 d’assistència jurídica gratuïta.