JOAQUIM LACUEVA, cap de l'àrea zoològica del Zoo "Normalment aquí els animals no tenen nom propi, tot i que alguns en tenen però normalment acostumen a tenir-ne aquells animals que interaccionen més amb el cuidadors, llavors es creen uns vincles més personals. En el cas dels herbívors això no passa. A la majoria dels herbívors: cérvols, antílops, búfals, doncs no els hi posem nom."

Les cries van néixer amb un mes de diferència, una el 2 d’agost i l’altra el 3 de setembre. Amb elles, ja hi ha sis exemplars d’aquesta espècie al zoològic. Només en dues ciutats europees es pot veure aquest tipus d’impala en captivitat: a Barcelona i a Lisboa. Els dos impales petits no tindran nom propi. Només es posa nom als animals que estableixen un vincle personal amb el cuidador, com per exemple els goril·les.