L’Hospital Clínic s’ha convertit en el primer centre de Catalunya que ha aplicat amb èxit una tècnica amb material radioactiu per a la localitzaciól’extirpació de tumors no palpables. Aquest sistema, batejat amb el nom de cirurgia radioguiada amb una llavor radioactiva , s’ha pogut aplicar aquesta tardor mitjançant un treball interdisciplinar de diferents professionals de l’hospital en 12 casos de càncer de paratiroides i càncer de mama. El 55 % dels tumors que es detecten al centre són no palpables i, per tant, aquesta intervenció amb material radioactiu pot tenir gran recorregut.

Aquest avenç quirúrgic utilitza una càpsula de titani que conté iode 125 (I125). La llavor, que fa quatre mil·límetres de longitud i 0,5 mil·límetres de diàmetre, s’introdueix el dia abans o fins i tot alguns dies previs a la intervenció a la zona de la lesió a través d’una agulla i la pacient pot fer vida normal fins que entra a quiròfan. En el moment de l’operació  i amb l’ajut d’un professional de medicina nuclear, el iode permet que s’extirpi la lesió de forma molt precisa i que s’arrenqui la mínima part de teixit sa. Aquest últim fet és molt important en localitzacions com la glàndula mamària o en ganglis limfàtics axil·lars.

Grau mínim d’irradiació 

La llavor de iode té la mínima quantitat de radioactivitat imprescindible per dur a terme la tècnica amb èxit. El grau d’irradiació és mínim i no té cap conseqüència per al pacient ni per als professionals que les manipulen. Aquesta tècnica millora, en casos seleccionats, les aplicades fins ara com el marcatge amb arpó o la tècnica de ROLL (radioguided occult lesion localization), que suposaven intervencions més complexes.