Els promotors de la iniciativa ciutadana diuen que volen evitar que cap formació capitalitzi el projecte i busquen que sigui una proposta conjunta perquè “es trigarà temps a acabar i no pot dependre del color polític de l’Ajuntament”, explica Ernest Morera, director del Gimnàs Sant Pau. Tenim el vistiplau de totes les formacions excepte el PP, “ara només ens falta posar el llaç amb el sí d’alcaldia”, reclama Lara Cáceres, portaveu d’Habitem el Sant Pau. El projecte, que finalment no va aconseguir les signatures necessàries per participar en la consulta ciutadana del maig, persegueix la construcció d’una cinquantena de pisos de lloguer social. Entre el 15 i el 20 % serien pisos d’emergència i el preu dels lloguers es fixaria en funció dels ingressos de les famílies.

En un primer moment van pensar en un model de cooperativa d’habitatge, però aquest requereix unes aportacions de capital inicial poc viable per a les famílies i persones a qui s’adreçarien els pisos. Ferran Aguiló, de la cooperativa Gimnàs Social Sant Pau, diu que s’ha buscat una fórmula mixta entre habitatge social i un nou model de construcció i gestió anomenat masoveria urbana. L’Ajuntament compraria el solar i faria la carcassa de l’edifici i els veïns acabarien les obres. “Serien aportacions en força de treball”, afegeix Aguiló, qui també creu que el model es podria exportar a altres barris amb emergència d’habitatge.