(ACN) Un dels principals motius de queixa dels ciutadans al síndic de Barcelona és sobre el funcionament de l’Administració. Així ho posa de manifest l’informe anual de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que va dur a terme 1.554 intervencions el 2022: 566 queixes ciutadanes, 31 actuacions d’ofici i 957 assessoraments tècnics i jurídics. Aquestes intervencions s’han convertit, entre altres, en 459 resolucions dirigides a òrgans municipals del consistori, 184 de les quals tenen a veure amb el dret a la bona administració.

Per territoris, les queixes al síndic de greuges de Barcelona la majoria venen de l’Eixample (202) seguit de Sant Martí (134) i Sants-Montjuïc (130). Tot i això, també hi ha 246 intervencions que s’han sol·licitat des de municipis de fora de Barcelona.

El síndic fa arribar 10 propostes al consistori

La Sindicatura ha fet arribar 10 propostes al consistori. La institució ha instat l’Ajuntament de Barcelona a “redimensionar” les plantilles de tècnics de llicències i els serveis d’atenció per “garantir l’eficàcia de l’administració municipal”. També recomana recuperar el nivell d’atenció presencial dels serveis socials d’abans de la pandèmia, accelerar la retirada d’amiant o un “compromís metropolità” per agilitzar l’empadronament de les persones sense domicili fix.

Una altra de les sol·licituds del síndic és que es garanteixi el dret al descans, amb el combat a la contaminació acústica i amb la proposta que els escenaris de les celebracions festives i populars vagin canviant d’emplaçament per no afectar sempre els mateixos veïns. La Sindicatura també ha demanat millores en l’accessibilitat als espais i serveis de la ciutat, garantir l’atenció als joves migrants sense referents familiars, donar resposta integral a l’oci juvenil, i mitigar la pobresa energètica.