El síndic de greuges de Barcelona alerta que a la ciutat encara hi ha infants i joves que han migrat sols vivint al carrer i reclama més implicació a l’Ajuntament. David Bondia demana al consistori que reforci l’atenció al col·lectiu malgrat que la majoria de competències en l’àmbit les té la Generalitat. Planteja centrar esforços, sobretot, en aquells que compleixen 18 anys, deixen d’estar tutelats per l’Administració i queden desemparats.

L’avís arriba després que la sindicatura hagi elaborat un informe que recull la realitat d’aquests joves a Barcelona. Segons les últimes dades del Servei de Detecció i Intervenció (SDI) municipal —que atén el col·lectiu a l’espai públic—, dels 500 nois atesos el 2020, el 30,9 % són majors d’edat que no tenen llar, és a dir, que dormen al ras, en recursos per a persones sense sostre o en habitatges inadequats.

Els infants que migren sols tenen drets. Des que estan a casa nostra, són els nostres joves
David Bondia, síndic de greuges de Barcelona

“Aquests joves, des que estan a casa nostra, són els nostres joves. Quan altres administracions no exerceixen les seves competències, ha de ser la municipal qui faci el pas“, ressalta Bondia. La Sindicatura de Greuges suggereix a l’Ajuntament que reforci els equips de carrer per detectar-hi la presència d’infants i joves, que creï més alternatives d’habitatge per a ells i que habiliti un espai on oferir-los assessorament jurídic, entre d’altres.

A banda, li proposa que es mantingui vigilant en el compliment de la llei d’estrangeria espanyola, modificada a l’octubre per afavorir la integració de menors tutelats i extutelats. Les darreres xifres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) —que s’encarrega de la tutela dels adolescents─ revelen que Barcelona actualment acull 259 infants i joves que formen part del sistema de protecció al menor de la Generalitat.