L'activitat a les farmàcies durant les primeres hores amb el tiquet moderador ha estat baixa, si es compara amb la bogeria dels últims dies, en què les vendes de medicaments es van incrementar un 20%. La implantació de l'euro per recepta ha funcionat amb normalitat i només hi ha hagut alguns problemes amb l'aplicatiu informàtic. SÍLVIA MUNTANER, farmacèutica "Hi ha hagut algunes incidències pel que fa al nostre programa informàtic, però tot s'ha anat solventant. Aleshores, en principi tot bé." MONTSERRAT BOADA, farmacèutica "Quan nosaltres passem el codi de la recepta i el CIP del malalt, aquestes dades van a l'ordinador dels farmacèutics, que connecta amb l'ordinador del CATSalut. Quan arriba a allà els hi diuen si aquesta persona paga taxa o no paga taxa." Fins al migdia s'han dispensat 70.000 medicaments subjectes a la taxa. Un import que apareix desglossat en la factura de les farmàcies. Entre els usuaris, arguments a favor i en contra de l'euro per recepta. AMÀLIA ESCUÍN "El meu pare és un malalt crònic. Em sembla que té 20 receptes, 20 pastilles cada mes. Un jubilat que hagi de pagar 20 euros més cada mes ho trobo molt malament." JORDI MOLÉS "Estic a favor de l'euro per recepta perquè hi ha gent que li ha donat un mal ús." Amb la nova taxa, els ciutadans pagaran un màxim de 61 euros anuals. Els medicaments que costen menys d'1 euro amb 67 cèntims en queden exempts. Qui tampoc no haurà de pagar la taxa són persones en risc d'exclusió social i que cobren prestacions com ara el PIRMI o pensions no contributives. En total 127.000 catalans queden exclosos del pagament de l'euro per recepta. Una taxa que, segons el president Mas, ha arribat per quedar-se.

El col·lectiu de “iaioflautes” i Dempeus han fet una acció d’insubmissió de la taxa de l’euro per recepta, en el primer dia d’implantació d’aquesta taxa. S’han dirigit a la farmàcia del president del Col·legi de Farmacèutics, al carrer d’Aragó, i s’han manifestat en un tram del carrer Calàbria.

Per altra banda, molts ciutadans van avançar la compra de les seves receptes abans no s’apliqués l’impost d’un euro per recepta, motiu pel qual el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha notat un increment de vendes de medicaments d’un 20% durant les darreres dues setmanes. És per aquest motiu que durant aquest dissabte els farmacèutics han venut molt poc i les incidències de la implantació de la taxa han estat puntuals. Les farmàcies només han enrregistrat algunes fallades a la base de dades d’usuaris en les primeres hores del dia i el Col·legi de Farmàceutics creu que han estat “inevitables a causa de l’imperatiu per iniciar la mesura” aquest dissabte.

El Departament de Salut estima que, de mitjana cada ciutadà haurà de pagar serà de 13 € l’any, i s’ha establert que cap en pagarà més de 61. Durant aquest any 2012, el còmput de la taxa serà de 36 € i es calcula que només un 12% de la població arribarà a aquest topall.

Les receptes que tinguin un preu inferior a 1,67 € quedaran exemptes d’aquesta taxa, així com uns 127.000 ciutadans, acreditats pel Departament de Benestar Social i Família. Es tracta de persones beneficiàries de pensió no contributiva, del programa de la renda mínima d’inserció (PIRMI), de prestacions d’acord amb la Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI) i del Fons d’Assistència Social (FAS).

Amb la compra dels medicaments, a banda del tiquet de caixa corresponent, es pot sol·licitar a la farmàcia un justificant d’abonament de la taxa. De la mateixa manera, a mesura que es faci ús d’aquest impost, també es podrà sol·licitar un extracte on constin les dades personals i es relacionin totes les receptes dispensades amb informació de la taxa abonada per cada una. En aquest extracte també hi figurarà el saldo pendent fins al màxim anual de 61 €. Per a qualsevol dubte es poden fer consultes a Sanitat Respon a través del 061.

L’usuari que no vulgui pagar l’euro per recepta podrà endur-se el medicament, però haurà d’omplir un formulari amb les seves dades que el farmacèutic remetrà al Departament de Salut. La Generalitat reclamarà el deute a través d’una notificació, i si no hi ha resposta s’iniciarà un procediment administratiu amb una execució forçosa que inclourà un 20% de recàrrec en l’import que es deu.

Aquesta mesura pretén una utilització més eficient dels medicaments per part dels ciutadans i, a més, el Departament de Salut preveu que serveixi per ingressar fins a 100 milions d’euros l’any. Aquests diners es destinaran a millorar el finançament del sistema sanitari públic de salut  i per això el president de la Generalitat ha assegurat que la mesura ‘és aquí per quedar-se’.