Les escoles passen l'examen de la seguretat integral. I ho fan amb nota. Un estudi conjunt de la Universitat Autònoma i la Fundació Mapfre revela que en general, l'estat de conservació i manteniment de les escoles és més que correcte. També n'aprova la neteja, l'ordre i la promoció i divulgació d'hàbits saludables. Ara bé, hi ha alguns punts que convindria millorar. L'estudi alerta sobre nous riscos psicosocials que han aparegut amb les noves tecnologies. Un nou tipus d'assetjament escolar. JOAQUÍN GAIRÍN, coordinador de l'estudi "Hi ha una manifestació clara que es dóna en els centres de secundària que és fer una foto d'un company i, a la tarda, penjar-la al Facebook o fer una difusió d'activitats privades en un mitjà públic." Altres aspectes millorables són l'escassa il·luminació d'algunes aules i, sobretot, el soroll. L'estudi recomana insonoritzar-les. FRANCESC GRANADA, professor de secundària "Quan ets en una aula i més ara que volen augmentar les ràtios d'alumnes per aules, quan tens una aula amb 30 alumnes, vulguis o no fan soroll i quan els alumnes són al pati, fan soroll. Això està clar. I és un aspecte que s'hauria de millorar." L'estudi també alerta que el 10% de les escoles no realitzen simulacres d'evacuació anuals. També aconsella protegir millor les dades informàtiques, actualment massa a mercè d'atacs de pirateria. Són detalls per aconseguir augmentar una nota que, globalment, s'acosta a l'excel·lent.

L’estudi s’ha dut a terme mitjançant un qüestionari d’autoavaluació que es va enviar a una mostra significativa de centres escolars espanyols. L’objectiu era analitzar la seguretat integral a les escoles, és a dir, l’estat de l’edifici i les instal·lacions, però també els riscos psíquics i socials. En general les escoles aproven.

Segons l’informe, la conservació i el manteniment dels edificis són correctes, tot i que es detecten deficiències en matèria d’accessibilitat (barreres físiques, mala comunicació entre els espais).

Es detecten, com a principals punts dèbils, l’excés de soroll i de llum a les aules. També s’alerta de l’aparició de nous riscos psicosocials derivats de l’ús d’Internet i les xarxes socials.