esperança vida barcelona 2022

L’esperança de vida a Barcelona es recupera gradualment a Barcelona després de la pandèmia de la covid-19, que va fer-la baixar de manera brusca. En el cas dels homes, la longevitat va augmentar el 2022 i se situa en els 82 anys, encara per sota del 2019. En canvi, l’edat mitjana de les dones es manté força estable en comparació amb l’any passat: 87,5 anys.

D’aquesta manera, es deixen enrere les xifres del 2020, quan les dones arribaven, de mitjana, 85,6 anys i, els homes, als 80,4 anys. En tots dos casos, són aproximadament dos anys menys que ara. Tot i això, encara no s’han recuperat les xifres d’abans de la covid-19. Són les darreres dades de l’informe Salut a Barcelona 2022, elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

Dones: més anys de vida però amb més mala salut

Si tenim en compte l’estat de salut de les persones, però, les edats baixen en tots dos casos. Les dones viuen 78,8 anys en bones condicions, mentre que els homes, 74,6. Això vol dir que els darrers set o vuit anys, de mitjana, l’estat de salut empitjora tant en els homes com en les dones.

Les dades tornen a posar de manifest que, tot i que les dones viuen més anys que els homes, ho fan amb menys qualitat de vida. A més, segons els responsables de l’informe, també s’han observat desigualtats territorials, que es corresponen amb el patró socioeconòmic de la ciutat. Això vol dir que les persones que viuen en districtes menys benestants tenen més mala salut.

S’escurça la diferència entre dones i homes

L’augment de l’esperança de vida dels homes ha escurçat en sis mesos la diferència entre els dos sexes. Les dones viuen 5,5 anys més que els homes, segons les dades del 2022, mentre que el 2021 la distància era de sis anys (sis mesos més). Si ens centrem només en el temps amb bona salut, l’escletxa es fa més estreta: se situa en els 4,2 anys. En aquest cas, no ha variat gaire en comparació amb el 2021, només un 0,1.

La reducció de l’escletxa el 2022 trenca la tendència dels darrers anys, quan la diferència entre l’esperança de vida dels homes i les dones tendia a eixamplar-se. Amb l’excepció del 2020, marcat per l’alta mortalitat del col·lectiu de gent gran, la distància entre els dos sexes s’havia anat eixamplant progressivament des del 2018, tot i que amb augments discrets (del 0,1 i el 0,2).