La població centenària de Barcelona augmenta any rere any i ha crescut un 32,5 % des del 2016, quan se’n van començar a recollir les dades al padró municipal. L’augment de persones d’aquest grup d’edat ha estat imparable malgrat la mortalitat causada per la covid. Dels 702 barcelonins centenaris que hi havia fa set anys s’han passat als 931. Per sexes, quatre de cada cinc són dones, el que suposa un 83 % del total.

L’augment de la població de més edat s’ha donat tant en les dones com en els homes, però les xifres són força diferents. Ara hi ha 185 centenàries més que al 2016, mentre que en el cas dels homes la pujada ha estat de 44 persones. Tot i això, aquestes dades suposen encara un percentatge petit de la població barcelonina: hi ha 4,7 centenàries per cada 10.000 habitants i només 1 centenari.

Les dones centenàries tenen més mala salut

Històricament, hi ha hagut més dones d’edat avançada que homes. Des de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, la doctora Maria Victòria Ferré apunta que la prevalença femenina en aquest col·lectiu s’explica sobretot per factors hormonals i psicosocials. En destaca el paper dels estrògens, que “protegeixen” les dones de determinades malalties fins a la menopausa. Un altre factor important, diu, és l’estil de vida que han tingut la majoria d’elles: un rol de cuidadora però amb una xarxa de suport extensa i poc o gens sedentàries. Tot i això, remarca que sovint tenen pitjors condicions físiques que ells.

L’home centenari té més qualitat de vida que les dones
Maria Victòria Farré, metgessa i membre de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

Si ens centrem en les dones, les projeccions de l’Ajuntament preveuen que aquests xifres es multipliquin per sis en els propers anys: el 2046 podria haver-hi fins a 29,7 dones centenàries per cada 10.000 habitants. Estimen que podrien arribar a les 2.735. Segons Farré, la longevitat depèn de diversos factors. Un 25 % és genètica i el 75 % restant s’atribueix a factors ambientals i psicosocials, com l’exposició a contaminants, el tabaquisme, l’esport i, fins i tot, les relacions socials.

50 dones centenàries a Sant Gervasi – Galvany

Per barris, la població de dones centenàries es distribueix de manera irregular a Barcelona. En xifres absolutes destaca Sant Gervasi – Galvany, on hi ha 50 dones que passen dels 100 anys. Amb un màxim de 30, trobem bona part de l’Eixample: l’Antiga Esquerra de l’Eixample (41), la Dreta de l’Eixample (33), la Nova Esquerra de l’Eixample (30) i la Sagrada Família (30). A l’altra banda de la balança, hi ha set barris on no hi cap dona centenària, com la Vila Olímpica del Poblenou.

El Raval, el barri amb més centenàries per habitant

Tot i això, si analitzem les dades tenint en compte la població femenina que hi ha a cada territori, la situació canvia dràsticament. A Sant Gervasi – Galvany només hi ha 1,9 dones centenàries per cada 10.000 habitants, mentre que al Raval n’hi ha sis i és el barri on la proporció és més alta. La resta de territoris se situen per sota de les 2,5 dones de més de 100 anys per cada 10.000 habitants.