Una teulada de fibrociment amb amiant es troba a tocar, literalment, de tres centres escolars, l’Escola Gaia, l’Escola Encants i l’Escola Bressol Municipal Leonor Serrano, situades al costat de la plaça de les Glòries al barri de la Sagrada Família. Està en visible estat de degradació i, a més, es troba situada a sobre d’un sorral on juguen els nens. Representants de les associacions de famílies dels centres i els equips directius volen posar fi a aquesta convivència que, temen que pugui suposar un risc per als infants.

Nens juguen al costat d'una teulada d'uralita

Es van adreçar per carta a l’Ajuntament de Barcelona per exigir que facin tot el que puguin perquè la teulada es retiri com més aviat millor. Mentre no es desmunta demanen que s’apliqui un tractament sobre la coberta per evitar el despreniment de partícules tòxiques. Proposen, per exemple, que es cobreixi la teulada amb una carpa o s’apliqui algun producte que fixi l’amiant.

La nau situada entre els tres centres no és l’única teulada de fibrociment propera a les escoles. L’antiga nau de l’empresa Negra Reprografia, al carrer dels Castillejos, ara ocupada il·legalment, també té una coberta d’aquest material cancerigen. En alguns punts l’edifici està en estat gairebé ruïnós.

Amiant en mal estat

El districte, que ja es va reunir amb les escoles, assegura que serà proactiu per aconseguir que els propietaris privats de les naus retirin l’amiant. El conseller tècnic de l’Eixample, Jordi Matas, ha explicat a betevé que ja han requerit al propietari de la finca de Castillejos que l’enderroqui i segueixi els protocols per treure el fibrociment de manera segura.

En el cas de la nau, situada entre les escoles, en millor estat, segons l’Ajuntament, s’iniciaran els tràmits per expropiar l’edifici en un període d’uns dos anys. A més, un tècnic higienista industrial que col·labora habitualment amb l’Ajuntament dissenyarà un pla de mesuraments de l’aire a les escoles per comprovar si les teulades d’uralita estan en estat friable o no. És a dir, si alliberen o no fibres d’amiant a l’ambient.

Els representants de les famílies, però, no estan satisfets amb aquestes mesures, que troben insuficients i massa lentes. Creuen que esperar tant pot posar en risc la salut dels alumnes. A la carta manifesten que es tracta d’un assumpte de salut pública dels infants i, per tant, afegeixen, resoldre-ho hauria de ser prioritari “per damunt de qualsevol altre interès”.

Un problema generalitzat arreu de la ciutat

El fibrociment, comercialitzat a Espanya amb el nom d’uralita, es tracta d’un material molt emprat en construcció durant el segle XX. Està fet d’una mescla de ciment i fibres d’amiant. Els experts alerten que té una vida útil d’uns 30 anys passat els quals pot començar a degradar-se. De fet, bona part de les teulades d’aquest material que encara hi ha a Barcelona fa dècades que es van instal·lar.