preinscripció escoles bressol 2023-24
Foto: Carlota Serarols

(ACN/Redacció) Les escoles bressol municipals de Barcelona tenen aquest curs més del doble d’infants amb necessitats de suport educatiu que el curs 2015-2016. S’ha passat de 186 a 409 escolars, un increment del 120 %. Les escoles municipals acullen més del 90 % del total d’infants escolaritzats amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), i aquests representen el 5 % del total dels infants de les escoles bressol públiques. Segons l’Ajuntament, actualment dedica 18 milions d’euros a reforçar l’escola inclusiva i a millorar la detecció precoç d’aquests casos, siguin necessitats educatives especials o necessitats educatives de tipus social.

Tipus de necessitats

Les necessitats educatives especials són les que es refereixen a les discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, l’autisme, els trastorns greus de conducta, les malalties degeneratives greus i minoritàries, o els infants amb trastorns d’aprenentatge i comunicació. També hi ha les necessitats educatives de tipus social, com els infants refugiats, en acolliment o amb mares en centres penitenciaris o les situacions socioeconòmiques i socioculturals desafavorides de risc per al desenvolupament de l’infant.

Les nenes, més difícils de detectar

En total hi ha 448 infants amb NESE a les escoles bressol de 0 a 3 anys de Barcelona, i d’aquests, 409, el 91,3 %, van a escoles bressol municipals. El 63 % són nens i el 37 % són nenes. En les necessitats socials, la proporció és força equilibrada, amb un 44 % de nenes i un 56 % de nens, però en les necessitats educatives especials, els nens representen el 67,5 %. Segons l’Ajuntament, aquest és un aspecte que cal tenir en compte si s’analitza l’educació inclusiva des de la perspectiva de gènere, ja que les nenes acostumen a tenir una simptomatologia més inhibida i que costa més de detectar, ja que acostuma a quedar més normalitzada.

Els nens també mostren aquesta simptomatologia, però en el seu cas sí que s’interpreta com un aspecte que preocupa. La diferència és que, en el cas de les nenes, la mateixa simptomatologia es tendeix a entendre com una bona qualitat.

Un total de 906 alumnes d’escoles bressol municipals, l’11 %, reben un seguiment i recursos específics per a l’atenció precoç de possibles discapacitats o trastorns, cosa que suposa un 58 % d’increment respecte al 2015. D’aquests, 702 són infants de nova detecció.