Una nena practica esport

Un de cada quatre estudiants de primària i secundària no fa esport de forma habitual fora de les classes obligatòries. Aquesta és una de les dades que es desprenen de l’enquesta realitzada per l’Ajuntament de Barcelona a 3.724 escolars entre els mesos de març i juny del 2018. La xifra d’alumnes que fan pràctiques esportives de forma regular al marge de les assignatures que n’impliquen a l’escola se situa en el 76,1 %.

El treball també mostra que la pràctica esportiva femenina ha augmentat tres punts i se situa en el 72,3 %, de manera que es redueix fins a vuit punts la diferència entre sexes, una tendència que ha estat constant des de l’enquesta realitzada l’any 2007. Llavors, només un 58 % de les noies practicaven esport fora d’hores lectives.

D’entre els escolars que no practiquen esport de forma habitual fora de l’escola, la majoria (18,7 %) ho atribueixen a la manca de temps lliure i, en menor mesura (13,3 %) a centrar-se en els estudis. Dins d’aquest grup d’escolars, prop d’un 16 % asseguren que no els agrada l’esport o bé no s’ho passen bé practicant-lo i un de cada 10 atribueix la manca de pràctica esportiva a qüestions econòmiques.

L’esport més practicat segueix sent el futbol o el futbol sala, seguit de les danses i el bàsquet si es tracta de pràctiques regulades, ja siguin per l’esport escolar o per clubs federats. A més, segons la comissionada d’Esports de l’Ajuntament, Marta Carranza, la natació és un dels esports amb més pes fora de les hores escolars. Carranza ho atribueix que aquesta pràctica sol ser complementària en altres esports de caire col·lectiu.

L’estudi també mostra que el grau d’abandonament entre la primària i la secundària ha disminuït respecte al darrer estudi, realitzat el 2013. De fet, ara és en el període entre primer i segon de secundària quan es realitzen més activitats esportives fora de l’àmbit lectiu. Carranza ha explicat, a més, que els escolars vinculats a un club federat tenen menys índexs d’abandonament perquè el compromís esportiu el mantenen amb un club i no amb una escola, que sovint canvia entre l’etapa de primària i la de secundària. L’enquesta també mostra que els nois fan més esport federat i les noies, esport escolar.

Sants-Montjuïc, el districte que més creix

La pràctica esportiva en edat escolar als districtes ha mantingut unes xifres molt similars a les del darrer estudi, però l’increment més notori s’ha produït al districte de Sants-Montjuïc, on la pràctica esportiva ha passat del 74,1 al 77,7 %. A Sant Andreu, l’increment ha estat de l’1,3 % i a Sant Martí, de l’1,6 %.

Les pràctiques no esportives són minoria

L’enquesta d’hàbits esportius també ha deixat palès que les activitats extraescolars que no tenen un caire esportiu es practiquen en menor mesura, ja que només un 48 % dels estudiants en realitzen. Dins d’aquest gruix s’hi inclouen estudiants que també realitzen pràctiques esportives de forma habitual. L’activitat extraescolar més practicada entre els alumnes de primària i secundaria és l’estudi d’idiomes, que frega el 43 %.