CRISTINA MOLINA, directora del Pla director de salut mental i addiccions "Quins són els objectius? El primer, millorar la detecció precoç. Posar molt enfasi en les senyals d'alarma i els factors de risc i aconseguir un diagnòstic pluridimensional i pluriprofessional. Que millorrem conjuntament l'atenció a través d'un pla d'atenció integral en aquest nen i en aquesta família que garanteixi després la continuïtat assistencial entre els diferents serveis."

L’augment exponencial de diagnòstics d’autisme s’explica, segons el Departament de Salut, perquè s’ha ampliat l’expectre de trastorns que es relaciona amb aquesta malaltia, i també per la posada en marxa de plans de detecció del trastorn de l’espectre autista. Davant les queixes de les famílies, que han detectat que el circuit assistencial no estava ben definit i que existeix una manca de protocols conjunts de tots els àmbits que intervenen (social, educatiu i sanitari), el Departament de Salut ha decidit posar en marxa un Pla d’Atenció Integral per a l’Autisme. Ara bé, no es crea cap nou servei ni s’injecta dotació econòmica per al pla sinó que, senzillament, es crea una xarxa per coordinar la feina de diferents professionals de la matèria. L’objectiu és facilitar el registre de casos, el seguiment de la prova pilot i la posterior avaluació. El Departament de Salut ha creat també una aplicació segura en xarxa per registrar els nous casos d’autisme.