Tots els grups polítics han votat a favor d’una proposta que busca protegir les botigues i comerços amb història

, uns establiments que perillen amb l’entrada en vigor de la llei d’arrendaments urbans. Aquest text legal posa fi als lloguers antics, de manera que els propietaris podran actualitzar els preus el 2014 i equiparar-los amb els del mercat. A causa d’això, botigues com la Llibreria Canuda ja han anunciat que tancaran.

La proposata d’UxB preveu incloure una nova qualificació a l’ordenança de protecció de patrimoni que permeti fer polítiques per protegir comerços. Aquesta nova categoria s’anomenarà “béns culturals de caràcter històric i etnològic, com a patrimoni moble, immoble i immaterial”.

El model proposat pren com a referent ciutats com París, on 125 establiments i alguns hotels estan classificats com a monument històric. El criteri per entrar-hi es basa únicament en l’antiguitat i el temps que han estat en funcionament, deixant de banda aspectes més subjectius com podrien ser la decoració o el fet de conservar el mobiliari original. A Barcelona hi ha més d’un centenar de botigues emblemàtiques, una quinzena de les quals es concentren als voltants de la plaça de Catalunya.