EMILIO ABLANEDO, subdelegat del Govern a Barcelona "Vamos a constituir un equipo de trabajo especial para gestionar la situación de todos los afectados por los desalojos del Poblenou. De modo que en los plazos más perentorios posibles podamos dictar resoluciones resolviendo su situación y otorgando en su caso, si procede, los permisos que prevé nuestra legislación."

La Subdelegació del Govern, però, ha rebutjat totes dues peticions

perquè diu que no són compatibles amb la legislació espanyola. Per intentar trobar-hi una sortida, han anunciat que es crearà un equip de treball especial per gestionar la situació dels afectats.

La reunió s’ha fet quan falten pocs dies per al desallotjament d’aquesta nau del carrer de Puigcerdà, que la jutgessa va decretar el 18 de juny, en una resolució en què donava la raó als propietaris de l’immoble. Representants dels qui hi viuen i membres de la Xarxa de Suport als Assentaments ja es van trobar la setmana passada amb l’alcalde, Xavier Trias.