Ja està en marxa la Taula d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que té lloc al palauet de Can Buxeres, a l’Hospitalet de Llobregat. La integren les entitats socials, el govern de la Generalitat, les administracions locals i representants de Gas Natural i Endesa. Les entitats hi han presentat amb un reguitzell de mesures, com l’aplicació immediata del principi de solidaritat urbana, acompanyat d’una partida pressupostària suficient per arribar al 7 % d’habitatges destinats a polítiques socials el 2021 i el 15 % el 2027. També, que els pressupostos dediquin una partida a augmentar la xarxa d’habitatges d’inclusió i que permeti obrir una convocatòria per a ajuts al pagament del lloguer.

Les entitats consideren que les operadores han de condonar el deute de les famílies i que les administracions públiques no han de fer-se càrrec de les seves factures.  En matèria de pobresa energètica, reclamen que es facin inspeccions d’ofici periòdiques i públiques a les empreses subministradores que incompleixin la Llei 24/2015. A més, aposten perquè es sancioni a l’alça -amb 1 milió d’euros- Gas Natural pel cas de la dona morta a Reus.